• O świadectwach energetycznych
 • O nas
 • Blog
 • Kontakt
 • Zamów świadectwoZamów świadectwo

Uzyskaj świadectwo energetyczne bez wychodzenia z domu

Wypełnij prosty i przyjazny formularz, a otrzymasz od nas świadectwo charakterystyki energetycznej w ciągu 72h

Zamów świadectwoCzy potrzebuję świadectwa?
tło strony

Cennik

Wybierz certyfikat dla siebie

Odpowiedz na kilka pytań dotyczących Twojej nieruchomości, a odeślemy Twój certyfikat w 72h. Ceny uzależnione są od wielkości i poziomu skomplikowania obiektu.

tło uzupełniające

Uzyskaj rzetelne świadectwo

Nasze świadectwa są sporządzane są w sposób zgodny z wymaganiami prawnymi a wszelkie obliczenia prowadzone są przez doświadczonych ekspertów.

 1. 01

  Wypełnienie formularza

  Jeśli nie masz pod ręką niektórych informacji możesz zapisać formularz i dokończyć jego wypełnianie później.

 2. 02

  Złożenie i opłacenie zamówienia

  Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na Twojego maila.

 3. 03

  Analiza danych przez eksperta

  Po otrzymaniu formularza nasi eksperci analizują otrzymane dane, przeprowadzają obliczenia i sporządzają rzetelne świadectwo.

 4. 04

  Odbiór gotowego świadectwa

  Gotowy ceryfikat zostanie przesłany do Ciebie w formie elektronicznej. Taki dokument jest ważny przez 10 lat lub do momentu modernizacji budynku.

Osoba siedząca przy laptopie na stoliku

Znaj swoje prawa

Proces pozyskiwania dokumentów może wydawać się trudny, dlatego przygotowaliśmy informacje, które pozwolą sprawnie przejść przez ten proces.

 • ikona kalendarza z checkmarkiem

  Okresowe kontrole stanu technicznego

  Właściciel lub zarządca ma obowiązek przeprowadzać okresowe kontrole stanu technicznego budynku (w tym instalacji centralnego ogrzewania - raz w roku)

 • ikona certyfikatu

  Świadectwa dla całego budynku

  Zapytaj czy w archiwum znajduje się świadectwo charakterystyki energetycznej dla całego budynku. Jeżeli tak, poproś o jego kopię.

 • ikona pliku z pinezką

  Dokumentacja techniczna mieszkania

  Jeżeli nie posiadasz dokumentacji technicznej dla swojego mieszkania zwróć się z prośbą do zarządcy obiektu o jej udostępnienie wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami.

 • ikona kalendarza

  Obowiązki zarządców

  Zarządca ma obowiązek przekazać Ci wszelkie niezbędne dokumenty w 14 dni!

Osoba siedząca przy laptopie na stoliku
Przeczytaj więcejPobierz wzór wniosku do zarządcy obiektu
Źródła:

Najczęściej zadawane pytania

Podsumowaliśmy dla Ciebie najważniejsze pytania, które klienci zadają przed zakupem świadectwa.

 • Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

 • Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera:

  1) dane identyfikacyjne budynku lub części budynku;

  2) charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku;

  3) zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku

 • Czy dla każdego istniejącego budynku lub części budynku (np. mieszkanie/ lokal użytkowy) należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Nie. Świadectwo charakterystyki energetycznej należy sporządzić dla istniejącego budynku lub części budynku dopiero, gdy będziemy chcieli go sprzedać lub wynająć. Świadectwo nie jest wymagane dla budynków:

  1) zabytkowych

  2) używane, jako miejsce kultu i do działalności religijnej,

  3) przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, (z wyłączeniem instalacji oświetlenia)

  4) mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,

  5) wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,

  6) gospodarstw rolnych spełniających zapisy ustawy

 • W jaki sposób można uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej można uzyskać poprzez zlecenie oceny energetycznej budynku specjalistycznym firmom lub ekspertom.

 • Kto może dokonać oceny energetycznej budynku?

  Oceny energetycznej budynku mogą dokonywać wykwalifikowane osoby lub firmy posiadające odpowiednie kwalifikacje.

 • Kto może sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzić tylko i wyłącznie osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wykaz osób uprawnionych można sprawdzić pod niżej wskazanym linkiem:

  https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych

  Wykaz ten pozwala na sprawdzenie czy dana osoba jest wpisana do wykazu osób uprawnionych dosporządzania świadectw.

 • Kto zleca sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej?

  • Właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
  • Osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa),
  • Inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

  W przypadku, gdy sprzedaż/najem dotyczy budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystykienergetycznej budynku, natomiast, jeśli sprzedaż/najem dotyczy części budynku (lokalu), należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku.

 • Jakie dane są wymagane do sporządzenia świadectwa?

  Wymagane dane to między innymi rozkład pomieszczeń, metraż, informacje na temat konstrukcji budynku, instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Niezbędne jest także zdjęcie z zewnątrz budynku.

 • Czy muszę posiadać oryginał świadectwa w formie papierowej?

  Nie. Od 28 kwietnia 2023 r Świadectwo można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej. W obu przypadkach świadectwo powinno zawierać numer nadany w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. W przypadku formy elektronicznej do podpisu świadectwa można użyć profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

 • Czy istnieje obowiązek aktualizacji świadectw charakterystyki energetycznej budynków dla budynków wybudowanych przed 28 kwietnia 2023 r?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowuje ważność przez okres, na jaki zostało sporządzone. Natomiast straci ono swoją ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone prace, w wyniku, których ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku. Mowa tutaj o: dociepleniu budynku, wymianie okien, zmianie wymiarów okien, wymianie źródła ciepła, instalacji dodatkowego źródła ciepła itp.

 • Moje mieszkanie jest wynajmowane. Umowa została podpisana przed 28.04.2023r. Czy muszę posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Nie. Świadectwo należy przekazać przy zawarciu kolejnej umowy sprzedaży lub najmu.

 • Jak długo ważne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Świadectwo jest ważne przez okres 10 lat. Natomiast straci ono swoją ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone prace, w wyniku, których ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku. Mowa tutaj o: dociepleniu budynku, wymianie okien, zmianie wymiarów okien, wymianie źródła ciepła, instalacji dodatkowego źródła ciepła itp.

 • Wyremontowałem dom i poddałem go termomodernizacji, czy muszę wykonać ponowniecertyfikat energetyczny?

  Tak, każde działanie zmieniające charakterystykę energetyczną budynku powoduje, że potrzebny jest nowycertyfikat energetyczny.

 • Świadectwo należy sporządzić dla całego budynku czy dla lokalu (np. mieszkaniowy /usługowy)?

  Świadectwo należy sporządzić dla budynku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży lub najmu będzie budynek. Jeżeli sytuacja ta dotyczy lokalu, świadectwo musi być sporządzone dla danego lokalu. W przypadku nowo wybudowanych budynków od dnia 28 kwietnia 2023 r. inwestor będzie miał obowiązek dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

 • Czy administracja może pobierać opłatę za udostępnienie mi świadectwa budynku/ dokumentacji technicznej?

  Nie. Zgodnie z przepisami właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania powyższych dokumentów.

 • Czy na etapie ogłoszenia, reklamy sprzedaży lub wynajmu mieszkania muszę mieć świadectwo charakterystyki energetycznej?

  W przypadku, gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży lub najmu budynku lub jego części należy podawać (od 28 kwietnia 2023 r.):

  • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
  • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
  • jednostkową wielkość emisji CO2.
 • Gdzie znajdę więcej informacji na temat świadectw charakterystyki energetycznej?

  Więcej informacji na temat świadectw można znaleźć na stronie rządowej lub bezpośrednio w przepisach:

Źródła:
3 zdjęcia osób

Nie widzisz odpowiedzi na swoje pytanie?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami!

Skontaktuj się

© 2023 Raport Energetyczny. All rights reserved.