• O świadectwach energetycznych
  • O nas
  • Blog
  • Kontakt
  • Zamów świadectwoZamów świadectwo

Opublikowane 20 Stycznia 2023

Czy potrzebujesz świadectwa energetycznego?

Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z obowiązujących przepisów. W dniu 28 kwietnia 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Sprawdź, w jakich przypadkach potrzebujesz świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zdjęcie przedstawiające osobe z laptopem siedzącą na kanapie

Sprzedaż i wynajem nieruchomości

Właściciel ma obowiązek przekazać świadectwo nabywcy lub najemcy w momencie, gdy budynek, część budynku (mieszkanie) lub lokal użytkowy będzie wynajmowany lub podlegał sprzedaży. Notariusz odnotowuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa. Świadectwo będzie można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej

Pamiętaj! Od 28.04.2023 w przypadku, gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży lub najmu budynku lub jego części należy podawać:

  • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
  • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową
  • jednostkową wielkość emisji CO2.

Zakończenie budowy i uzyskanie pozwolenie na użytkowanie budynku

Z dniem 28 kwietnia 2023 wchodzi w życie także część zmienionych przepisów ustawy Prawo Budowlane. Od tej pory inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku. Z obowiązku tego wyłączone są domy o powierzchni zabudowy do 70 m2 budowane dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych oraz budynki mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku. Natomiast przy ich sprzedaży lub najmie świadectwo lub kopię świadectwa należy przekazać odpowiednio nabywcy lub najemcy.

Co grozi za brak świadectwa charakterystyki energetycznej?

Za brak świadectwa dla budynku lub lokalu dla, którego jest ono wymagane grozi kara grzywny. Podczas sprzedaży nieruchomości notariusz pouczy nas o obowiązku jego przekazania oraz o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku (zostanie to zapisane w akcie notarialnym). Ustawa nie określa górnej granicy grzywny. Szacuje się, że w zależności od przypadku może wynieść nawet kilka tysięcy.

Wygaśnięcie ważności świadectwa, przebudowa lub remont nieruchomości

Świadectwo jest ważne przez okres 10 lat. Natomiast straci ono swoją ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone prace, w wyniku, których ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku. Mowa tutaj o: dociepleniu budynku, wymianie okien zmianie wymiarów okien, wymianie źródła ciepła, instalacji dodatkowego źródła ciepła itp.

Dofinansowanie takie jak Moje Ciepło

Program „Moje Ciepło” pozwala na uzyskanie dotacji na zakup i montaż pomp ciepła dla budynków jednorodzinnych. Aby móc skorzystać z dofinansowania konieczne jest załączenie do wniosku świadectwa charakterystyki energetycznej.

Jeżeli nie posiadasz dokumentacji technicznej dla swojego mieszkania zwróć się z prośbą do zarządcy obiektu o jej udostępnienie wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami.

Zarządca ma obowiązek przekazać Ci nieodpłatnie wszelkie niezbędne dokumenty w 14 dni!

Pobierz wzór wniosku do administracji
Źródła:

mgr inż. Katarzyna Paluchowska - Odziemczyk

Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
linkedin icon

© 2023 Raport Energetyczny. All rights reserved.