• O świadectwach energetycznych
  • O nas
  • Blog
  • Kontakt
  • Zamów świadectwoZamów świadectwo

Opublikowane 20 Stycznia 2023

Znaj swoje prawa

Proces pozyskiwania dokumentów może wydawać się trudny, przygotowaliśmy więc informacje na temat Twoich praw, które pozwolą przejś przez ten proces bez problemów.

Zdjęcie przedstawiające osobe z laptopem siedzącą na kanapie

Wstęp

Jeżeli nie posiadasz dokumentacji technicznej dla swojego mieszkania zwróć się z prośbą do zarządcy obiektu o jej udostępnienie wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami. Zarządca ma obowiązek przekazać Ci wszelkie niezbędne dokumenty w 14 dni! Zapytaj czy w archiwum znajduje się świadectwo charakterystyki energetycznej dla całego budynku. Jeżeli tak, poproś o jego kopię.

Właściciel lub zarządca ma obowiązek przeprowadzać okresowe kontrole stanu technicznegobudynku ( w tym instalacji centralnego ogrzewania - raz w roku).

Zdjęcie przedstawia osoby przygotowujące dokumentyZdjęcie autorstwa Mikhail Nilov: via Pexel

Uzyskanie kopii świadectwa energetycznego od zarządcy

Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruku świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, które przekazano w postaci elektronicznej, a w przypadku braku tego świadectwa, dokumentacji technicznej budynku, (…), właścicielowi części budynku lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez nich wniosku (Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, przepis obowiązuje od 28.04.2023).

Dokumentacja techniczna

Zgodnie z Prawem Budowlanym inwestor ( np. deweloper) ma obowiązek przekazać właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem (art. 60 ustawy Prawo Budowlane).

Wielokrotnie próbowałam uzyskać potrzebną dokumentację w administracji budynku, ale bezskutecznie. Kiedy w końcu poznałam swoje prawa i pobrałam darmowy wniosek, wszystko się zmieniło - wypełnienie go było łatwe, a administracja z łatwością zatwierdziła moje żądanie. Darmowy wniosek okazał się kluczowy w uzyskaniu potrzebnych dokumentów.

— Maria, właścicielka mieszkania w bloku

Gromadzenie i przechowywanie informacji o remontach i modernizacjach budynku

Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego (art. 64 ustawy Prawo Budowlane ).

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa powyżej, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. (art. 63 ustawy Prawo Budowlane).

Utracona dokumentacja obiektu

W przypadku starych budynków, dla których dokumentacja uległa np. zniszczeniu (w całości bądź częściowo) zarządca jest zobowiązany do podjęcia czynności zmierzających do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku. (Art. 29. Ustawy o własności lokali)

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa powyżej, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. (art. 63 ustawy Prawo Budowlane).

Pobierz wzór wniosku do administracji
Źródła:

mgr inż. Katarzyna Paluchowska - Odziemczyk

Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
linkedin icon

© 2023 Raport Energetyczny. All rights reserved.